Årsmøte Otta IL 2019

Onsdag 27.3.19. kl. 19.00 på Klubbhuset.
ÅRSMØTE 2018 – DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkalling / saksliste.
  2. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll
  4. Årsberetning 2018, handlingsplan 2019– for Otta il. (leder)
  5. Regnskap 2018 (Accountor)
  6. Budsjett 2019 (Accountor)
  7. Gruppene og cupene går i gjennom sitt område.
  8. Retningslinjer for samarbeid mellom håndball- og fotballaktiviteter.
  9. Valg A) Nestleder Otta il.B) Styremedlem til hovedstyret.

Velkommen!

Del dette:

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Jøra Bygg AS
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Otta Idrettslag