Otta IL Allidrett

Allidrett hver mandag kl. 18-19 i Otthallen. Vel møtt!

Styret for allidretten ønsker alle småbarnsfamilier velkommen til en ny sesong med allidrett. Vi starter som vanlig opp med aktivitet etter høstferien, og holder det gående fram til 28.mai 2018 (med unntak av ferier)

Sesong 2017/18; Oppstart 9.oktober 2017

Sted og tidsrom:
​Ottahallen
Mandager fra kl: 18.00 – 19.00.

Deltagere:

Allidrett er først og fremst et tilbud for barn under skolealder, men også familier med eldre søsken kan også delta. Det er viktig at minst en voksen pr familie er tilstede under aktivitet og har hovedansvar for sin(e)

Innhold:

Aktivitetene vil i all hovedtrekk bestå av fri utfoldelse i Ottahallen, med hovedvekt på tilretteleggelse for å trene motorikk og koordinative egenskaper – Fri lek og fysisk aktivitet er nøkkelordene

Årsmøtesaker

Hei, her kommer saker fra årsmøte: Otta IL Årsmøte årsberetning2022 Vedtekter Otta IL […]

Les mer
Sakliste Årsmøte 10.08.2020.

Årsmøte otta il 10.08.20.klokken 19.00. Klikk på link over for å finne sakliste. […]

Les mer
Årsmøte 2020 utsatt

Hei! Pga. Coronavirus må årsmøte Otta il utsettes inntil videre! Ny dato kommer […]

Les mer
Styret allidretten

Leder
Charlotte Therese Lunde
charlotte.t@hotmail.com
92232214

Styremedlem
Amund Formo
amund@hotmail.com
99622952

Styremedlem
Cecilie Aas Aasaaren
cecilie_aass@hotmail.com
47647171


Aktivitetsavgift

For å kunne være med på aktiviteter i regi av Otta IL, deriblant allidretten, må du betale en medlemskontingent til Otta Idrettslag. Gå på startsiden til Otta IL for nærmere informasjon. Det er viktig at dette blir gjort for at barna skal være forsikret når de deltar på allidretten.

Det er også en treningsavgift for å være med på selve allidretten på kr 200,- pr. fam.


Kontonummer allidrett

Otta IL Allidrett: 2095.51.90697
NB! Merk hvem som betaler.

Avgiften gjelder hele sesongen uansett hvor mange ganger du/dere deltar. Selvsagt skal du/dere få være med en prøvedag, men for å kunne drifte allidretten er det viktig at alle familier som deltar flere ganger betaler.
Utgifter er halleie, innkjøp av utstyr, leie inn aktivitører fra Otta vgs o.a.

Søknad om politiattest

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Jøra Bygg AS
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Otta Idrettslag