Medlemsinformasjon

Idrettslaget står for drift og vedlikehold av idrettsanlegget i Øya og lysløypa på Dahle. Vi har som målsetting å ha et allsidig og godt aktivitetstilbud for både barn og voksne. For å utøve idrett i Otta Idrettslag må du ha gyldig medlemsskap. Medlemsskapet gir deg en viss rettighet ift. forsikring ved skade.

Idrettslaget er avhengig av å få inn inntekter slik at vi kan legge til rette for den aktiviteten du ønsker å være med på. Som passiv medlem gir du et bidrag slik at vi kan opprettholde sunne aktiviteter i et positivt miljø.

Overføringer fra Sel Kommune og Sel idrettsråd er basert på antall medlemmer som laget har, så det er viktig at flest mulig betaler medlemskontingenten.

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret under idrettsaktiviteter i regi av Otta Idrettslag når medlemskontingenten er betalt.

Historikk

Otta idrettslag ble stiftet 23. januar 1927. Dette var imidlertid ikke noen nyskapning som idrettslig forening. Ifølge arkivsaker som er kommet til rette, ble Otta idrettsforening stiftet den 8. februar 1919, og innmeldt i Centralforeningen for utarbeidelse av idrett. Ifølge denne foreningens lover var formålet å utvikle: «dyktighet ved idrettsøvelser sommer og vinter, samt bevare interessen for dette».

Otta idrettslag fikk i årene 1945-1949 overdratt Øya stadion fra kommunen. Klubbhuset vårt ble bygget i samarbeid med Heimevernet i 50-årene og har siden gjennomgått en god del utvendige og innvendige forbedringer.

Otta idrettslag håper på stor tilgang på aktive og passive idrettsjenter og -gutter i alle aldre, og håper at det i fremtiden finnes medlemmer som kan ta tak i administrasjonen og som vil være med å drive laget vårt fremover.

Idrettslaget ønske er framgang og trivsel for lagets medlemmer og et interessert og trofast publikum som vil støtte oss i vårt arbeid for idretten på og omkring Otta.

Draktfarger

Rød shorts og hvite trøyer.
Røde sokker (fotball)

 

Draktfarger

Fotomodeller: J9 Håndball 2015/16

Hovedstyret:

Daglig Leder
Rolv Myrum
post@ottail.no
986 13 725

Leder
Kitt Heidi Telebond
kitt-heidi.telebond@vaga.kommune.no
901 85 854

Nestleder
Anne Marte Kamp
amkamp@hotmail.no
48278320

Styremedlem
Roger Grindstuen
roger.grindstuen@norconsult.com
45401763

Vara
Rune Bjørnsrud

99772407

Gruppeledere (deltar i utvidet styre)

Håndball: Beate Lindby
Fotball: Roger Øyjordet
Allidrett: Johny Dahlen Båtstad
Svømming: Merethe Witsø Næprud
Trim: Anders Teigen
Tennis: Tone Jorun Bulling

Æresmedlemmer

- Oddvar Flagstad
- Kurt Johansson
- Terje Lindby
- Terje Vardsveen

Betalingsinformasjon

Ved betaling av medlemskontingenten er det veldig viktig at alle fyller inn fullstendig navn og fødselsår.

Bruk rubic til betaling av medlemskapet:
Klikk her for å gå til løsningen.

Vedtekter Otta IL

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2023 Otta Idrettslag