Klubbnavn: Otta IL
Stiftet: 23. januar 1927
Idretter: Fotball, håndball, svømming, allidrett, trim, tennis, ski.
Postadresse: Otta IL, Skansen 5C, 2675 Otta
Besøksadresse: Klubbhuset, Skansen 5C, 2670 Otta
E-postadresse: post@ottail.no
Internettadresse: www.ottail.no
Organisasjonsnummer: 989 794 981
Bankforbindelse: Sparebank1 Gudbrandsdal
Bankkonto: 2095.51.89540
Regnskapsfører: Meire
Medlem av: Norges idrettsforbund (NIF), olympiske og paralympiske komité.
Tilknyttet: Innlandet idrettskrets, flere særforbund og særkretser.

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Jøra Bygg AS
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Otta Idrettslag