Håndball
Sportslig plan
Våre lag
Annen info

Otta IL Håndball

Husk spillerlisens og medlemskontingent

Fra 13 år må alle spillere betale håndballisens.
Dette er viktig fordi lisens = forsikring.
For de under 13 år er det medlemsskapet i
​Otta IL som gir gyldig forsikringsordning.
Ingen får spille kamper uten gyldig lisens eller medlemsskap.
Du kan lese mer om lisens/forsikring på www.handball.no.

 

Aktivitetsavgift

Alle aktive i Otta IL må betale medlemskap i Otta IL. I tillegg betales det aktivitetsavgift.
Faktura til betaling blir utsendt via Rubic, og kommer på e-post og sms i oktober/november.
Aktivitetsavgift for håndballsesongen 2019/20:
F.år 2013: 650,-
F.år 2010-2012: 800,-
F.år 2007-2009: 950,-
F.år 2005-2006: 1400,-
F.år 2003-2004: 1700,-
Damelaget: 2000,-

 

RÅD TIL FORELDRE

  • Møt opp på trening og kamper. Barna ønsker det.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kamper.
  • Gi oppmuntring både i medgang og motgang. Ikke gi kritikk.
  • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap.
  • Støtt dommeren. Ikke kritiser dommeravgjørelser.
  • Respekter lagleders bruk av spillere.
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp.
  • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du.
Styret håndballgruppa

Leder
Beate Lindby
beate.lindby@apotek1.no
951 53963

Nestleder
Thale Lindstad
thalel@me.com
906 15906

Sekretær
Beate Lindby
beate.lindby@apotek1.no
951 53963

Dommerkontakt
Linda Haugen
linda.haugen@dovre.kommune.no
986 77 449

Kioskansvarlig
Heidi Grønn
heidi.gronn@sel.kommune.no
990 29 623

Kioskansvarlig
Randi Kristin Solhjem
randi-kristin.solhjem@sel.kommune.no
977 47 821

Styremedlem
Tove Lindsø Sæteren
tove.sateren@gmail.com
908 18 708

Valgkomite
Elin Randi Myrum
elinrandim@gmail.com
905 81 757

Valgkomite
Merethe Witsø Næprud
meretewi@online.no
992 96 080


Aktivitetsavgift

Kontonummer håndballgruppa

Otta IL Håndball: 2095.51.89524
Husk å merke tydelig hvem innbetalingen gjelder.

Søknad om politiattest

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2019 Otta Idrettslag