Håndball
Sportslig plan
Våre lag
Annen info

Otta IL Håndball

Husk spillerlisens og medlemskontingent

Fra 13 år må alle spillere betale håndballisens.
Dette er viktig fordi lisens = forsikring.
For de under 13 år er det medlemsskapet i
​Otta IL som gir gyldig forsikringsordning.
Ingen får spille kamper uten gyldig lisens eller medlemsskap. Du kan lese mer om lisens/forsikring på www.handball.no.

Lagene sesongen 2018/19

Damer K3
J16 f. 2002-2003
J14-1 f. 2004
​J14-2 f. 2005
J12 f. 2006
J11 f. 2007
J10 f. 2008
J9 og G9 f. 2009
J8 og G8 f. 2010
​J7 og G7 f. 2011
Håndballskole f. 2012

  • Møt opp på trening og kamper. Barna ønsker det.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen.
  • Gi oppmuntring både i medgang og motgang. Ikke gi kritikk.
  • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap.
  • Støtt dommeren. Ikke kritiser dommeravgjørelser.
  • Respekter lagleders bruk av spillere.
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp.
  • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du.
Styret håndballgruppa

Leder
Bjørn Atle Brun
krgarden@online.no
917 40 203

Nestleder
Vidar Hoel
vidarhoel@online.no
971 46 466

Sekretær
Beate Lindby
beate.lindby@apotek1.no
951 53 963

Økonomiansvarlig
Kari-Berit Myrseth
kari_myrseth85@hotmail.com
412 02 411

Dommerkontakt
Linda Haugen
linda.haugen@dovre.kommune.no
986 77 449

Kioskansvarlig
Heidi Grønn
heidi.gronn@sel.kommune.no
990 29 623

Kioskansvarlig
Randi Kristin Solhjem
randi-kristin.solhjem@sel.kommune.no
977 47 821

Styremedlem
Tove Lindsø Sæteren
tove.sateren@gmail.com
908 18 708

Valgkomite
Elin Randi Myrum
elinrandim@gmail.com
905 81 757

Valgkomite
Merethe Witsø Næprud
meretewi@online.no
992 96 080


Aktivitetsavgift

Alle aktive i Otta IL må betale medlemskap i Otta IL. I tillegg betales det aktivitetsavgift.
Giro til betaling blir utsendt i oktober.
Aktivitetsavgift for håndballsesongen 2018/19:
F.år 2012: 650,-
F.år: 2009-2011: 800,-
F.år: 2006-2008: 950,-
F.år: 2004-2005: 1400,-
F.år: 2002-2003: 1700,-
Damelaget: 2000,-


Kontonummer håndballgruppa

Otta IL Håndball: 2095.51.89524
Husk å merke tydelig hvem innbetalingen gjelder.

Søknad om politiattest

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2019 Otta Idrettslag