Roller innad i styret Otta IL Fotball 

Styreleder: Steinar Mæhlum

Fastsette agenda i samråd med resten av fotballgruppa, innkalle til styremøte, og lede styremøte.

Bildeledd mellom sportslig og administrativ leder

Representere fotballstyret i Otta IL sine styremøter(hovedlaget) 

Ansvar for gjennomføring av lagledermøte

Ansvar for å delegere nye og uforutsette oppgaver til resten av styret eller andre aktuelle personer i Otta IL.

Arbeide med Tine Fotballskole i samarbeid med daglig elder og andre aktuelle aktører.

Nestleder: Elise Lien

Stedfortreder for leder.

Sportslig leder sin kontakt inn i styret.

Bistå leder med delegering av oppgaver.

NPR – Nasjonalparkriket.

Styremedlem: Steinar Mæhlum

Dugnad-og-utstyrsansvarlig. Rydding av blant annet bane i samarbeid med daglig leder. 

Fotballgruppa sin representant i oppgaver rundt banene og vedlikehold. 

Ansvar over utstyrsrom i samarbeid med daglig leder og nestleder. 

Styremedlem: Ingunn Synstnes

Kasserer

Dommeransvarlig (ansvar for dommeroppsett i samarbeid med daglig leder (må være klart før sesong))

Ansvarlig for organisering rundt dommerkurs. 

Styremedlem: Linda Jacobsen

Styrets sekretær og ansvarlig for referat.

Ansvarlig for informasjon ut på FB og nettsiden ottail.no/fotball

FIKS/Rubic i samarbeid med daglig leder. 

Vår hovedsponsor:

Sponsorer:

Jøra Bygg AS
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Otta Idrettslag